Upadłość konsumencka Białystok

Adwokat Dorota Tumkiewicz od ponad 5 lat wspiera swoich klientów w różnego rodzaju sprawach, w tym między innymi prowadząc postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej pojawiła się wraz ze zmianą prawa upadłościowego, gdzie wprowadzono tytuł V w części III ustawy, zgodnie z którym każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc taka osoba która dokonuje zakupu towarów i dóbr na cele niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy znajduje się ona w stanie niewypłacalności, może rozpocząć procedurę sądową ogłoszenia upadłości. Jest to o tyle istotne, że dzięki upadłości konsumenckiej można podjąć próby ustalenia na nowo zasad spłaty swoich zobowiązań, jak również dążyć do ich częściowego lub całkowitego umorzenia. 

Rozpoczęcie procedury sporządzenia i złożenia wniosku o upadłość konsumencką poprzedzone jest każdorazowo od zapoznania się przez adwokat Dorotę Tumkiewicz z sytuacją rodzinną i finansową konsumenta. Konieczne jest zgromadzenie szeregu dokumentów, które będą wskazywać jaki jest charakter oraz wysokość zadłużenia, jak również które z długów są wymagalne lub przedawnione. Dzięki tym dokumentom możliwe będzie przygotowanie merytorycznego wniosku, który w dalszym zakresie zostanie przez sąd prawidłowo oceniony i doprowadzi do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

Należy jednak pamiętać, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości to pierwszy etap całego procesu, w którym to wyznaczony zostaje syndyk masy upadłościowej, i to on w dalszym zakresie podejmuje czynności wobec majątku upadłego. Również na tym etapie adwokat Dorota Tumkiewicz świadczy pomoc prawną, dbając o prawidłowe relacje z syndykiem, dbając o przestrzeganie przez niego przepisów, jak również dążąc do jak najkorzystniejszego rozwiązania kwestii dalszego bytu długów.
Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej prowadzą sądy rejonowe, a dokładnie wyspecjalizowane wydziały gospodarcze i w takich sądach na terenie województwa podlaskiego swoją praktykę prowadzi adwokat Dorota Tumkiewicz.