Rozwód Białystok

rozwody białystok

Klienci przychodząc do Kancelarii często zadają mi pytanie, czym różni się rozwód od separacji? Jakie są skutki jednego i drugiego? A co z alimentami. Postanowiłam w skrócie przedstawić różnice i podobieństwa. różnice: separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa, małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa, po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego, małżonkowie po orzeczeniu separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, obowiązani są do wzajemnej pomocy, tak jak w małżeństwie. podobieństwa: o separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd, orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej, sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji, małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka, opłata sądowa wynosi 600 zł. W naszej kancelarii znajdziesz dobrych adwokatów, którzy specjalizują się w sprawach rozwodowych.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close