Odszkodowania Białystok

odszkodowania białystok

W wyniku wypadku samochodowego zginął mój ojciec.

Czy w związku z tym mogę domagać się od sprawcy jakiś pieniędzy np. odszkodowania ?
Z takim pytaniem zjawił się ostatnio w Kancelarii klient – pan Adam, młody student, niepracujący, którego ojciec stale utrzymywał.
Odpowiedź brzmi TAK, ale procedura ich uzyskania nie jest już taka prosta.

Śmierć osób najbliższych jest bolesnym doświedczeniem w życiu każdego z nas. W tym trudnym okresie zmaganie się ze związanymi z tym sprawami formalnymi oraz biurokracją ubezpieczeniową jest ostatnią rzeczą, której potrzebujemy.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Oczywiście pan Adam, ale nie tylko.
Przepisy określają dwa kręgi osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń od sprawcy wypadku: osoby najbliższe oraz osoby, w stosunku do których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny (np. dzieci, rodzice)

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w obecnym stanie prawnym nie istnieje legalna definicja „rodziny”. Na to pojęcie należy patrzeć szerzej i nie ograniczać się jedynie do więzów krwi, a wziąć pod uwagę „faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości osobistej i gospodarczej, jaka zachodziła pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego. Dlatego musimy wziąć pod uwagę rzeczywiste relacje panujące w rodzinie bardziej niż czysto formalny stopień pokrewieństwa. Określenie osoby najbliższe obejmuje szerszy zakres niż osoby uprawnione do alimentów.

Czego może domagać się pan Adam?

a) Renty alimentacyjnej. W przypadku,w którym na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny (czyli na ojcu pana Adam, bez względu na to czy płacił czy nie) możemy złożyć wniosek o ustanowienie renty. Jest ona obliczana stosownie do potrzeb poszkodowanego (czyli wydatki, koszty utrzymania, wyżywienia pana Adama) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez cały czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego (sąd bierze pod uwagę, ile zarabiał lub mógł zaraobić zmarły ojciec). Jeżeli ojciec pana Adama dobrowolnie i stale dostarczał środków na utrzymanie, również ta osoba może domagać sie o ustanowienie renty alimentacyjnej.
b) odszkodowania,czyli rekompensaty poniesionych szkód majątkowych. Ubieganie się o jest możliwe w przypadku, jeżeli śmierć ojca spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej osób najbliższych, czyli również pana Adama.
c) zadośćuczynienie, które ma na celu rekompensatę krzywdy, czyli strat o charakterze niemajątkowym np. Tęsknota, ból po stracie osoby najbliższej. W tym przypadku sąd bardzo szczegółowo będzie badał zakres i natężenie kontkarów jakie pan Adam utrzymywał z ojcem, tzn. Czy były one sporadyczne, czy codzienne, osobiste czy też telefoniczne. Z mojego doświadczenia wynika, że rozbieżność w wysokości zasądzonego zadośćuczynienia waha się od kilku do kilkudziesięsiu tysięcy złotych
d) zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia, na podstawie faktur i rachunków, pomniejszoną oczywiście o kwotę wypłaconą przez ZUS z tytułu zasiłku pogrzebowego.

Ile może otrzymać p. Adam?

Kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest indywidualnie obliczana. Zależy ona od wielu czynników, takich jak: wkład materialny zmarłęgo do gospodarstwa domowego;bliskość ze zmarłym; poczucie straty, poczucie osamotnienia, stopień pokrewieństwa itp.
Ten etap postępowania sądowego i udowodnienia wysokości strat jest najtrudniejszy do udowodnienia. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata.

Od kogo może p. Adam otrzymać pieniądze.

Oczywiście od sprawcy wypadku. Jednakże w sytuacji, gdy był to wypadek samochodowy, a sprawca jest znany, p. Adam może zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej, w której auto było ubezpieczone.

Czy uzyskanie pieniędzy jest proste?

Nie. Procedura sądowa jest skomplikowana i wymaga profesjonalnego przygotowania pozwu, zebrania stosownej dokumentacji, ustalenia wysokości poszczególnych elementów np. Ile odszkodowania, ile zadośćuczynienia, ile renty, i dlaczego właśnie tyle.
W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, który poprowadzi sprawę od początku do końca. Z doświadczenia wiem, że poszkodowania korzystają z pomocy tzn. Firm odszkodowawczych. Nie radzę. A dlaczego? To już całkiem inna opowieść.