Odszkodowania Białystok

odszkodowania białystok

W wyniku wypadku samochodowego zginął mój ojciec.

Czy w związku z tym mogę domagać się od sprawcy jakiś pieniędzy np. odszkodowania ?
Z takim pytaniem zjawił się ostatnio w Kancelarii klient – pan Adam, młody student, niepracujący, którego ojciec stale utrzymywał.
Odpowiedź brzmi TAK, ale procedura ich uzyskania nie jest już taka prosta.

Śmierć osób najbliższych jest bolesnym doświedczeniem w życiu każdego z nas. W tym trudnym okresie zmaganie się ze związanymi z tym sprawami formalnymi oraz biurokracją ubezpieczeniową jest ostatnią rzeczą, której potrzebujemy.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Oczywiście pan Adam, ale nie tylko.
Przepisy określają dwa kręgi osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń od sprawcy wypadku: osoby najbliższe oraz osoby, w stosunku do których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny (np. dzieci, rodzice)

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w obecnym stanie prawnym nie istnieje legalna definicja „rodziny”. Na to pojęcie należy patrzeć szerzej i nie ograniczać się jedynie do więzów krwi, a wziąć pod uwagę „faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości osobistej i gospodarczej, jaka zachodziła pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego. Dlatego musimy wziąć pod uwagę rzeczywiste relacje panujące w rodzinie bardziej niż czysto formalny stopień pokrewieństwa. Określenie osoby najbliższe obejmuje szerszy zakres niż osoby uprawnione do alimentów.

Czego może domagać się pan Adam?

a) Renty alimentacyjnej. W przypadku,w którym na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny (czyli na ojcu pana Adam, bez względu na to czy płacił czy nie) możemy złożyć wniosek o ustanowienie renty. Jest ona obliczana stosownie do potrzeb poszkodowanego (czyli wydatki, koszty utrzymania, wyżywienia pana Adama) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez cały czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego (sąd bierze pod uwagę, ile zarabiał lub mógł zaraobić zmarły ojciec). Jeżeli ojciec pana Adama dobrowolnie i stale dostarczał środków na utrzymanie, również ta osoba może domagać sie o ustanowienie renty alimentacyjnej.
b) odszkodowania,czyli rekompensaty poniesionych szkód majątkowych. Ubieganie się o jest możliwe w przypadku, jeżeli śmierć ojca spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej osób najbliższych, czyli również pana Adama.
c) zadośćuczynienie, które ma na celu rekompensatę krzywdy, czyli strat o charakterze niemajątkowym np. Tęsknota, ból po stracie osoby najbliższej. W tym przypadku sąd bardzo szczegółowo będzie badał zakres i natężenie kontkarów jakie pan Adam utrzymywał z ojcem, tzn. Czy były one sporadyczne, czy codzienne, osobiste czy też telefoniczne. Z mojego doświadczenia wynika, że rozbieżność w wysokości zasądzonego zadośćuczynienia waha się od kilku do kilkudziesięsiu tysięcy złotych
d) zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia, na podstawie faktur i rachunków, pomniejszoną oczywiście o kwotę wypłaconą przez ZUS z tytułu zasiłku pogrzebowego.

Ile może otrzymać p. Adam?

Kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest indywidualnie obliczana. Zależy ona od wielu czynników, takich jak: wkład materialny zmarłęgo do gospodarstwa domowego;bliskość ze zmarłym; poczucie straty, poczucie osamotnienia, stopień pokrewieństwa itp.
Ten etap postępowania sądowego i udowodnienia wysokości strat jest najtrudniejszy do udowodnienia. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata.

Od kogo może p. Adam otrzymać pieniądze.

Oczywiście od sprawcy wypadku. Jednakże w sytuacji, gdy był to wypadek samochodowy, a sprawca jest znany, p. Adam może zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej, w której auto było ubezpieczone.

Czy uzyskanie pieniędzy jest proste?

Nie. Procedura sądowa jest skomplikowana i wymaga profesjonalnego przygotowania pozwu, zebrania stosownej dokumentacji, ustalenia wysokości poszczególnych elementów np. Ile odszkodowania, ile zadośćuczynienia, ile renty, i dlaczego właśnie tyle.
W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, który poprowadzi sprawę od początku do końca. Z doświadczenia wiem, że poszkodowania korzystają z pomocy tzn. Firm odszkodowawczych. Nie radzę. A dlaczego? To już całkiem inna opowieść.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close