Abonament radiowo telewizyjny Białystok

ABONAMENT RADIOWOTELEWIZYJNY BIAŁYSTOK

Obecnie Poczta Polska masowo wysyła wezwania do zapłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego za okres ostatnich pięciu lat, nie zawsze jednak robi to zgodnie z prawem. Brak reakcji na pismo nie zamyka jednak sprawy, zaczyna się ona toczyć za plecami osoby, która dostała takie upomnienie i może skończyć się zajęciem dochodów. Od 2010 roku Poczta Polska zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ma możliwość dochodzenia należności w trybie egzekucji administracyjnej, oznacza to, że jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania upomnienia nie złożyliśmy odwołania, Poczta może wszcząć postępowanie egzekucyjne i za pośrednictwem urzędu skarbowego zająć wypłatę, emeryturę lub rentę. Urząd skarbowy pobiera wtedy z konta dłużnika zaległy abonament z ostatnich 5 lat wraz z odsetkami. Są to kwoty rzędu 1500 zł. Istnieją jednak możliwości uniknięcia opłat. Najpierw należy zorientować się, czy odbiornik (telewizor lub radio) był zarejestrowany w tym czasie, za który poczta żąda opłaty. Nie ma znaczenia, czy z niego korzystaliśmy, czy nie, liczy się wyłącznie fakt, że telewizor lub radio są oficjalnie zarejestrowane, także nie da się uniknąć opłaty argumentując tym, że nie korzystamy z telewizora ani radia. Jeśli odbiornik nie był zarejestrowany, to żądanie opłacenia abonamentu jest bezprawne, można w takim wypadku podnosić zarzut nieistnienia obowiązku opłaty abonamentu, a jeśli urząd skarbowy zdążył już zająć pieniądze, to w grę wchodzi zarzut niedopuszczalności egzekucji. Ostatecznie sprawa może nawet znaleźć finał w sądzie. Istnieje również inna szansa uniknięcia opłaty abonamentu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu wszystkie rejestracje telewizorów straciły ważność w listopadzie 2008 roku. Poczta miała po tym rok na nadanie odbiornikom indywidualnych numerów identyfikacyjnych i obowiązek poinformowania o tym właścicieli. Jednak w dużej liczbie przypadków Poczta nie dopełniła tych wymogów, co oznacza, że w świetle prawa odbiorniki nie były zarejestrowane. Można więc wezwać Pocztę Polską do przestawienia dowodu, że nadała ona numer we właściwym terminie, a także, że poinformowała o tym właściciela odbiornika. Należy też wspomnieć o tym, że nawet jeśli dług został naliczony zgodnie z prawem i faktycznie musimy go spłacić, istnieje możliwość rozłożenia go na raty, a nawet umorzenia. Odwoływanie się wymaga jednak podejmowania kroków zgodnie z procedurą ustaloną w prawie, a także składania oficjalnych pism.

Łatwiej i szybciej jest więc to zrobić z pomocą pełnomocnika.

Chętnie pomożemy.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close