Przede wszystkim Człowiek

WIEDZA

-

Specjalizuję się w:


 Rodzaj spraw

 Przykładodszkodowania

wypadek komunikacyjnybłąd w sztuce medycznej (śmierć, choroba)wypadek w pracy            sprawy majątkowe

podział majątku po rozwodziezniesienie współwłasności np. nieruchomościpodział spadkuzasiedzenia nieruchomości bankowe

tzw. kredyty frankowe i walutowerodzinne

rozwódseparacja

alimenty

 cywilne

o zapłatę o niewykonanie umowy

spadek

gospodarcze

kompleksowa obsługa spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą

 inne

pisanie podań, odwołańapelacji

zażaleń

 mediacja

w sprawach alimentacyjnychdla podmiotów gospodarczychdla współwłaścicieli nieruchomości


Galerie