Przede wszystkim Człowiek

ROZWÓD CZY SEPARACJA

dodano: 2019-01-14
-

Rozwód czy separacja?Klienci przychodząc do Kancelarii często zadają mi pytanie, czym różni się rozwód od separacji? Jakie są skutki jednego i drugiego? A co z alimentami.

Postanowiłam w skrócie przedstawić różnice i podobieństwa.

Różnice:

  • separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa,

  • separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa,

  • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa,

  • po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego,

  • małżonkowie po orzeczeniu separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, obowiązani są do wzajemnej pomocy, tak jak w małżeństwie.

 

Podobieństwa:

  • o separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd,

  • orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej,

  • sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji,

  • małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka,

  • opłata sądowa wynosi 600 zł.